Eigen Media

Een centrale taak van de Stichting Bigbands Forever is het verspreiden van informatie en documentatie over bigbands en hun wereld van muziek en cultuur. Dit gebeurt in belangrijke mate via deze website.
Daarnaast is de Stichting actief op Facebook, Twitter, InstagramYouTube en LinkedIn en geven we regelmatig een Nieuwsbrief uit.

Op de website is te vinden:
• Informatie over de geschiedenis van de bigbands, onderverdeeld in tijdsperioden.
• Een overzicht van bigbands in Nederland en internationale bigbands.
• Informatie over evenementen (agenda), media (pers, podcasts, radio, tv), instanties
(o.a. KNMO, BUMA/STEMRA, Akoesticum, Nederlands Jazzarchief) en relevante
onderwerpen (o.a. bladmuziek, muziekrechten, communicatie/marketing, cultureel
ondernemen, verdienmodellen).
Informatie over Bigbands Forever en over de mogelijkheid zich als bigband bij
Bigbands Forever aan te sluiten.
• Mogelijkheden om ons te steunen.
• Tal van (YouTube) filmpjes gerelateerd aan bigbands.