Radio

Verschillende landelijke en regionale omroepen schenken via uitzendingen aandacht aan bigbands en hun muziek.