FAQ (veel gestelde vragen)

Wat is  Bigbands Forever?

Bigbands Forever is, als branche organisatie,  een stichting, nauw
samenwerkend met de
KNMO en gevestigd in het Akoesticum.
Een landelijke koepel-, belangen-, service-, kennis- én vrijwilligersorganisatie met als doel:

 • het (doen) stimuleren en vergroten van de bigbandcultuur in Nederland;
 • het (doen) bevorderen van de bigband-muziekoefening;
 • het (doen) behartigen van de gezamenlijke belangen van de (amateur) bigbands en hen in hun functioneren te versterken.
  Zie verder onder doel & verantwoording


Waarom Bigbands Forever ?

Ruim 300 bigbands in Nederland verdienen het geholpen te worden blijvend bigbandmuziek te maken waardoor men in de gelegenheid blijft samen te spelen, elkaar zowel cultureel, muzikaal als sociaal te ontmoeten en liefhebbers te plezieren met optredens. Bovendien blijkt uit ons marktonderzoek dat er behoefte is aan nog meer erkenning en bovendien aan een landelijke overkoepelende branche-, kennis- en belangenorganisatie.

 

Waarom zou ik me aansluiten bij Stichting  Bigbands Forever?

Omdat we een landelijke koepelorganisatie in Nederland zijn en met elkaar als bigbands sterker staan! We hebben sinds de start van onze initiatieven in februari dit jaar en de oprichting van onze Stichting op 1 juli gemerkt dat de omvang van de achterban (nu al ruim 300 bigbands!) indruk maakt bij de bigbands zelf,  omdat men zo landelijke erkenning voelt, maar ook bij tal van organisaties en bedrijven die actief zijn in de bigband-scene. Niet voor niets hebben zich bv tal van gezichtsbepalende grootheden zich aan ons als leden van ons Comité van Aanbeveling verbonden!
Door je als bigband bij ons aan te sluiten geniet je bovendien van een uiterst aantrekkelijk Servicepakket (zie hier)
. Maar bovenal bent u onderdeel van een steeds groter wordend  en inspirerend netwerk van bigbands die samen prachtige en unieke muziek maken die volop erkenning verdienen met inmiddels een culturele oorsprong van ruim 100 jaar en ook daarom volgens ons met trots gezien mag worden als Immaterieel Erfgoed.

 

Werken jullie samen met de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)?

Wij werken met tal van belangenverenigingen en (koepel)organisaties samen, ook met de KNMO.  Wij hebben ons inmiddels als lidorganisatie aangesloten bij de KNMO die in het kader van de samenwerking onze aangeslotenen  bigbands de mogelijkheid biedt om van verschillende diensten gebruik te maken. Wij overleggen regelmatig met elkaar en geven elkaar over en weer input. Ook zijn we vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en hebben we een aantal vaste pagina's in hun uitgave "Klankwijzer".  Deze samenwerking is ook goed voor de KNMO omdat er nu een goede vertegenwoordiging van de bigbands is! Kortom,  wij zoeken graag de samenwerking met tal van organisaties (andere voorbeelden zijn andere muziekorganisaties zoals BUMA/STEMRA) maar blijven ten alle tijden een onafhankelijke organisatie en bepalen in overleg en afstemming met onze achterban onze eigen koers! 

 

Wordt er iets van ons als bigband verwacht als we ons aansluiten en wat zijn de kosten?

Hoe groter we zijn, hoe sterker we staan! Met uw bijdrage van slechts € 5,40  per jaar per spelend lid (zie tarieven)  maken we onze werkzaamheden mogelijk en kunnen we ons inzetten voor u en uw collega-bigbands. Er zijn geen verplichtingen (behalve natuurlijk de aansluitingskosten), maar we verwachten van onze achterban dat ze achter de doelstellingen van onze organisatie staan en dit ook uitdragen naar bijvoorbeeld overheden, culturele organisaties e.d. Ook dat er melding van de aansluiting op de eigen website wordt gedaan.
De aansluiting kan vanaf 1 januari 2022 per elke 1e van de maand ingaan en zou u na het jaar willen stoppen dan kun je ons dat tegen die tijd laten weten. 

 

 

Wat doet de Stichting Bigbands Forever met de bijdragen van de aangesloten bigbands?

Met uw bijdrage kunnen we onze belangenbehartiging en ons kenniscentrum voortzetten! Daarnaast is er geld nodig voor diverse organisatiekosten zoals onze media (website, social media), organisatie- en secretariaatskosten, reiskosten, drukwerk en promotie, eigen festivals en netwerkbijeenkomsten.  Iedere bigband die is aangesloten draagt dus hieraan bij, zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor u!
NB. We staan ook zeer open voor giften en donaties. We hebben inmiddels als Stichting een Culturele ANBI status! Deze status biedt fiscale voordelen.

 

Welke projecten staan op het programma?

Op dit moment hebben we de volgende projecten geprogrammeerd:

 • Workshops/masterclasses
 • Periodieke informatie voorziening
 • Organiseren van landelijke en regionale ontmoetingsbijeenkomsten
 • Ontwikkelen projecten voor jongeren (samenwerking met J.O.C.)
 • Informatie bijeenkomsten voor (theater/festival)programmeurs )
 • Hulp bij het oprichten van nieuwe bigbands
   

Hebben jullie ook zoiets als een ledenvergadering zoals bij een vereniging?
De Stichting Bigbands Forever is een democratische stichting met een bestuur van 3 leden, een netwerk van RegioCoördinatoren en een Comité van Aanbeveling. Onze stichting organiseert een jaarlijkse deelnemersbijeenkomst (januari) waar iedere aangeslotene welkom is ; de eerste tevens lancering van de Stichting wordt gehouden op zaterdag 22 januari in het Akoesticum. Verder is het mogelijk om u in werkgroepen, die nog in ontwikkeling zijn, direct in te zetten voor wat u belangrijk vindt. Wij staan ervoor dat we uw belangen vertegenwoordigen en doen dat graag samen met u!


Aanmelden

Sluit en meld u dus aan bij de Stichting Bigbands Forever de koepel- en brancheorganisatie voor bigbands en profiteer en geniet van de belangenbehartiging, ondersteuning en hulp en de vele voordelen!
De aansluiting kan per elke 1e van de maand ingaan en zou u naar het jaar willen stoppen dan kunt u ons dat tegen die tijd laten weten.

 

Voor uitbreiding van ons Servicepakket zijn de volgende nieuwe initiatieven in ontwikkeling

 • Korting onderhoud instrumenten
 • Gratis bemiddeling kaartverkoop via podiumplein.nl
 • Korting bij partituren, bladmuziek, arrangementen
 • Gratis Nieuwsbrief
 • Gratis exemplaar van Special Bigbands Forever
 • Ondersteuning bij aanvragen fondsen ("penvoering")
 • Advisering inzake BUMA/STEMRA
 • Korting op specifieke shopartikelen