Sesam Academie

Het besturen van een vereniging of stichting is een mooie uitdaging. Wat doe je aan een vergrijzend ledenbestand? Hoe verwerf je meer inkomsten? Via fondsen? Subsidies misschien? Een donateursbeleid? 

Lastig zijn vragen als: wat willen we met onze organisatie? Hoe ziet de club er over 5 jaar uit?
Hoe kunnen we onze vaardigheden ontwikkelen? Een vergadertraining? Hoe ontwerpen we een communicatieplan? Kunnen we onze marketingvaardigheden verbeteren? Hoe werven we vrijwilligers of medewerkers?

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor ongewenst gedrag. Pestgedrag: wat doe je daaraan? Ongewenste intimiteiten? Moeten we een vertrouwenspersoon aanstellen? Wat moeten we met allerlei wettelijke regelingen? De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) bijvoorbeeld? Of de privacywetgeving (AVG)?
Hoe zit het met onze persoonlijke aansprakelijkheid? 

SESAM wil vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen graag met professioneel advies terzijde staan. Ervaren en deskundige adviseurs stellen hun kennis gratis ter beschikking. Je betaalt alleen een geringe vergoeding voor de overhead.

Bron en meer informatie
Website / Facebook