Lokale Fondsen Nederland

Een lokaal fonds is een door actieve burgers (vrijwilligers) en/of bedrijven zelfstandig geleide particuliere organisatie die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de lokale samenleving te verbeteren.

Met tijd, betrokkenheid, ideeën, advies en geld realiseert of initieert een lokaal fonds uiteenlopende lokale projecten en initiatieven op het gebied van zorg & welzijn, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, energie & duurzaamheid en/of educatie.

Daarvoor brengt het lokale fonds mensen en organisaties met elkaar in contact. En werft een lokaal fonds inkomsten bij particulieren, overheden, bedrijven, vermogensfondsen en instellingen. Het lokale fonds bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met lokale partners.

Met ingang van 1 juli 2020 heeft LSA Bewoners  alle activiteiten over genomen van de stichting Lokale Fondsen Nederland. Daarmee is de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd aan ruim dertig lokale fondsen in Nederland die bij de stichting zijn aangesloten. De ondersteuning past bovendien uitstekend bij het bestaande netwerk van LSA, zoals bewonersinitiatieven, buurtbedrijven en buurthuizen.

Bron en meer informatie
Website