Vereniging Nederlandse Jazzpodia en Jazzfestivals

 

De branchevereniging VNJJ - Vereniging Nederlandse Jazzpodia en Jazzfestivals - werd in 1996 opgericht (toen nog VIP geheten) als ledenorganisatie voor Nederlandse jazzpodia.

De VNJJ is belangenbehartiger en ondersteuner van Nederlandse jazzpodia en jazzfestivals. Centraal staat het verstevigen van gezonde- en dynamische verbindingen in de sector. Hierin staat de driehoek promoters (podia, festivals, clubs, muziekcafés), muzikanten, en publiek centraal. Onze kerntaken zijn:

 

a. Ondersteuning voor onze leden door kennisdeling op gebied van fondsenwerving, programmering, marketing, business modellen en (inter)nationaal netwerk.

b. Vertegenwoordiging bij fondsen en overheden.

c. Een initiërende rol met betrekking tot publieksontwikkeling voor het genre jazz in het algemeen. 
d. Ondersteuning van jonge startende jazz musici in hun artistieke en zakelijke ontwikkeling.


Onze leden variëren van grote professionele podia en festivals tot kleinere jazz organisaties en door vrijwilligers gerunde initiatieven. Wij zijn er voor jazz organisatoren met en zonder dak. 

Deze verscheidenheid biedt een inspirerende meerwaarde. We delen de laatste stand van zaken in de sector, best practises en actuele kennis met elkaar. En willen zo de zichtbaarheid van jazzmuziek als podiumkunst, verdere professionalisering van de jazzsector en verbreding van de programmering bevorderen.

Bron en meer informatie
Website / YouTube