Fra Fra Big Band

Fra Fra Big Band werd opgericht om het tienjarig jubileum van Fra Fra Sound te vieren. De oorspronkelijke bezetting van de zeven muzikanten van Fra Fra Sound wordt in de Big Band aangevuld met andere muzikanten. Dit kunnen bijzondere solisten zijn met specialisaties zoals afrikaanse drum, een kopersectie of jazz. 

Fra Fra Big Band fungeert als een springplank voor jonge talentvolle musici, met educatieve projecten en coaching, in Nederland en daarbuiten. 

 

Bron en meer informatie
Website /  YouTube