Politie BigBand Oost-Nederland

Een eeuw lang politiemuziek in en rond Arnhem. Op 10 juni 2020 bestond de vereniging van de Politie BigBand Oost-Nederland 100 jaar. 

Begonnen als Arnhemse Politie Muziek Vereniging (A.P.M.V.), in een tijd waarin er koper schaarste was en het geld niet voor het oprapen lag, werd toch besloten een politiemuziekvereniging op te starten om de vrije tijd op een aangename en culturele wijze in te vullen. 

 

De vereniging kende zijn hoogte- en dieptepunten. Van de overbekende Politie Muziekshows in de Rijnhal en de mooie concerten als harmonie in Musis Sacrum in Arnhem tot schaarste aan muzikanten. Rond 1995 was de harmonie-bezetting zodanig dat de keuze werd gemaakt om te schakelen naar Bigband. Zo ontstond de Politie BigBand Gelderland-Midden, later werd dat Politie BigBand Oost-Nederland.

Op een nader te bepalen datum in 2021 zal het jubileumconcert alsnog plaats gaan vinden.

 

Bron en meer informatie
Arnhemse Koerier
WebsiteYouTube