Phoenix Big Band

De Phoenix Big Band is voort­gekomen uit de big­band van de Wage­ningse muziek­school 't Venster. 

Na het faillisse­ment daarvan in 2017 besloten de leden van die big band om zelf­standig door te gaan onder de naam Phoenix Big Band (immers, uit de as herrezen).

De big band bestaat uit enthousiaste jonge, middel­bare en oudere band­leden onder de bezielende leiding van dirigent (tevens saxo­foon­docent) Mark Lenselink.
Het reper­toire omvat een aantal zang­nummers die onze zangeres voor haar rekening neemt. 

Na de verzelf­standiging hebben we repetitie­ruimte gevonden bij Oranje Nassau's Oord. Daar repeteren we altijd op maandag­avond.

 

Bron en meer informatie
Website / Facebook / YouTube